Metodka, alebo Gymnázium Metodova je gymnázium s dlhoročnou tradíciou, kvalitnou výučbou už od nepamäti a skvelými výsledkami žiakov. Nechýbajú ani kvalifikovaní pedagógovia, rady slávnych absolventov, dobré meno medzi obyvateľmi Bratislavy a uznávanosť medzi ostatnými gymnáziami. Ako hovoria mnohí Bratislavčania, ,,Kto sa dostane na Metodku, je borec !".

Škola si drží vysokú latku už viac ako 50 rokov, pod vedením jej piateho riaditeľa - respektíve riaditeľky, ktorou od roku 2006 je Ing. Zuzana Vaterková. Ako som už spomínal, návštevníkov bude čakať pestrý program. Budú mať čo robiť, ak budú chcieť stihnúť všetko, pretože Deň otvorených dverí - Metodka 2011, sa bude konať 8. decembra 2011, v čase od 13.00 hod. - 15.00 hod., v priestoroch školy.

Návštevníci budú môcť nazrieť do histórie školy, vďaka ateliéru ,,Kronika Metodky - Všetko o Metodke", kde bude priestor aj na akúkoľvek otázku ohľadom tejto významnej bratislavskej školy. Okrem toho, sa každý bude môcť porozprávať s hociktorým profesorom či študentom, prezrieť si nový športový areál, všetky budovy školy. Samozrejme, bude návštevníkom umožnené sledovať priebeh vyučovania na škole, a či už v slovenskom jazyku na 4-ročnom a 8-ročnom gymnáziu, alebo vo francúzskom jazyku na bilingválnom gymnáziu, je na vlastnom zvážení a výbere.

Určite vám úsmev na tvári vyčarujú scénky a predstavenia niektorých tried. Potrebné informácie dostanú návštevníci, a pokiaľ na Deň otvorených dverí zavítate aj vy, dostanete hneď, po vstupe brožúrku s potrebnými informáciami o škole a o Dni otvorených dverí - Metodka 2011. Srdečne vás preto pozývam na tento reprezentatívny deň školy a prajem príjemnú zábavu ! Tešíme sa na vašu návštevu !